W ramach RODO powołano do życia instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD) (ang. DPO – Data Protection Officer). IOD to osoba odpowiedzialna za ochronę praw osób fizycznych (np. Państwa klientów), których dane osobowe są przetwarzane przez administratora (np. firmę, instytucję, podmiot publiczny). REGIDO świadczy usługi pozwalające na outsourcing Inspektora Ochrony Danych.

Kim jest inspektor ochrony danych?

Jest to rozwiązanie bezpieczne i gwarantujące spełnienie wszystkich wymagań RODO.

Jako certyfikowany Inspektor Ochrony Danych zadbam o bezpieczeństwo danych, które posiadają Państwo w swoich zasobach. Wszystkie usługi świadczone w ramach usługi Inspektora Ochrony Danych chronione są gwarancją ubezpieczeniową Polisy OC dedykowanej Inspektorom Ochrony Danych. Od momentu powierzenia nam funkcji IOD, będziemy za Państwa przeprowadzać cykliczne audyty i crash testy, pozwalające sprawdzić bezpieczeństwo danych osobowych i nie tylko. Jako auditor norm ISO z rodziny 9000 oraz 27001, zadbam o bezpieczeństwo wszystkich informacji jakie państwo gromadzą, co pozwoli uniknąć naruszenia tajemnic, w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa.

Inspektor ochrony danych – kiedy skorzystać z jego usług?

Art. 37 RODO stanowi wprost jakie podmioty są zobowiązane wyznaczyć IOD w organizacji:

  1. IOD musi wyznaczyć organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Przez organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia IOD, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a RODO, rozumie się jednostki sektora finansów publicznych (np. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, szkoły), instytuty badawcze itd.
  2. IOD trzeba wyznaczyć jeżeli Państwa działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę.
  3. IOD trzeba wyznaczyć jeśli Państwa główna polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO (taka sytuacja ma miejsce jeśli świadczą Państwo np. usługi zdrowotne – jako szpital, przychodnia, klinika lub poradnia czy ośrodek leczenia uzależnień itp.).

W zakresie Inspektora Ochrony Danych, mamy dedykowaną ofertę świadczenia usług IOD dla szkół i placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Nasz Serwis internetowy używa plików Cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików Cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików Cookies.

Zgoda